Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

Aktualności

Innowacyjny system zarządzania energią w Gminie Pałecznica (woj. małopolskie)

29-07-2021, 09:06

NFOŚiGW sfinansuje projekt pn. Inteligentne Centrum Zarządzania Energią w Gminie Pałecznica. Dzięki dotacji Gmina rozpocznie prace badawczo-rozwojowe nad systemem zarządzania energią w podlegających jej obiektach.


Dofinansowane zadanie (w ramach programu Sokół) wpisuje się w trzy Krajowe Inteligentne Specjalizacje (KIS): nr 10 „Inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne”, nr 4 „Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii” i nr 5 „Inteligentne i energooszczędne budownictwo”.

W ramach projektu beneficjent zaplanował stworzenie aplikacji informatycznej ICZE (skrót: od Inteligentne Centrum Zarządzania Energią), która pozwoli na monitoring zapotrzebowania, zużycia i produkcji energii w wybranych gminnych obiektach infrastrukturalnych. Na etapie fazy B+R (badawczo- rozwojowej) zostanie stworzona w gminie sieć obejmująca 11 obiektów. Będą to m.in. budynki urzędu gminy, pomocy społecznej, biblioteka, szkoła, przedszkole, ujęcie wody a także wybrane punkty oświetlenia ulicznego.

Stworzona i spięta informatycznie sieć pozwoli na raportowanie w czasie rzeczywistym stanu obiektów i instalacji, nadzór nad urządzeniami (np. centrale wentylacyjne, pompy ciepła, fotowoltaika itp.),  kontrolę systemów (np. ogrzewania, oświetlenia, monitoring wizyjny itp.), szybkie wykrywanie awarii urządzeń i systemów a nawet na sterowanie częścią urządzeń i kompleksów.

Wszystkie dane będą integrowane w aplikacji ICZE. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu będzie możliwość generowania raportów i alertów, pozwalających na szybkie reagowanie służb gminy w czasie ewentualnych awarii. Co więcej, zarządzanie systemem będzie mogło odbywać się zdalnie, dzięki wykorzystaniu urządzeń mobilnych typu laptop lub tablet.

Na etapie B+R zostaną przeprowadzone następuję prace: budowa sieci połączeń między obiektami gminnymi w ramach systemu zarządzania energią poprzez aplikację ICZE, opracowanie oprogramowania, adaptacja budynków do pracy w sieci, przeprowadzenie testów funkcjonowania sieci w zmiennych warunkach pogodowych. Gmina w tym okresie będzie współpracować z pracownikami naukowymi Akademii Górniczo Hutniczej, a także z firmą informatyczną.

W przypadku zakończenia sukcesem fazy B+R beneficjent planuje wdrożyć ICZE w zakresie pełnej infrastruktury, co ma przynieść oszczędności energii na poziomie 15% - 20% rocznie, a tym samym przyczynić się do ograniczenia emisji, zużycia energii pierwotnej oraz oszczędności zasobów naturalnych (np. poprzez zastosowanie ultradźwiękowych wodomierzy ze zdalnym odczytem wskazań i efektywne zarządzanie siecią wodociągową). Jeżeli faza wdrożeniowa ICZE powiedzie się, Pałecznica będzie pierwszą gminą w Polsce, która inteligentną siecią zarządzania energią obejmie wszystkie swoje budynki.

Innowacyjność projektu będzie polegać na stworzeniu gotowego rozwiązania technologicznego  (urządzenia i oprogramowanie), które w pełni uwzględni indywidualną specyfikę gminnych obiektów w Pałecznicy. Projekt jest przykładem wdrażania w samorządzie tzw. koncepcji Internetu Rzeczy (Internet of Things/IoT).

.

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna

Zobacz również