Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Język:

EN

UWAGA! Oglądasz stronę archiwalną.

Aktualna strona Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest pod adresem:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/

                                                

System informatyczny e-OPLATYgeolog.pl

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nowoczesny, bezpieczny i bezpłatny system informatyczny e-OPLATYgeolog, który wprowadza prosty sposób komunikacji elektronicznej pomiędzy NFOŚiGW, przedsiębiorcami oraz organami koncesyjnymi, w zakresie spraw dotyczących opłat ustalanych na podstawie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze.

System umożliwia załatwianie spraw urzędowych w NFOŚiGW przez Internet.

Prosta, szybka, bezpłatna i bezpieczna komunikacja elektroniczna dla firm i instytucji do obsługi systemu opłat Prawa geologicznego i górniczego

 • bez papieru i pism urzędowych
 • w każdej chwili i miejscu z dostępem do Internetu
 • oszczędność czasu i kosztów
 • pełny monitoring wydobycia surowców w Polsce
 • dobre praktyki w biznesie i administracji

 

Kto skorzysta z systemu e-OPLATYgeolog?

 • przedsiębiorcy, którzy mają czynne koncesje geologiczne
 • wszystkie organy koncesyjne w Polsce (Minister Środowiska, Marszałkowie Województw, Starostowie)


Przedsiębiorco !

Jeśli prowadzisz firmę, która ma koncesję geologiczną, dzięki systemowi e-OPLATYgeolog, możesz przesłać:

 • informację o opłatach eksploatacyjnych, opłatach za podziemne magazynowanie substancji, opłatach za podziemne składowanie odpadów
 • wniosek w zakresie postępowań administracyjnych
 • wniosek dotyczący informacji publicznej

 

Korzyści dla firm

Korzyści dla organów koncesyjnych

 • dostęp w każdej chwili i miejscu;
 • bezpośredni podgląd swoich danych: stanu opłat, wpłat, rozrachunków, prowadzonych postępowań administracyjnych, sprawozdań, aktualnych przepisów i komentarzy, a także innych usług publicznych świadczonych przez NFOŚiGW
 • wyeliminowanie błędów w składanych informacjach i wnioskach (automatyczna korekta)
 • łatwość dotrzymania terminów ustawowych
 • koniec z ryzykiem zgubienia lub zniszczenia informacji i wniosku
 • oszczędność czasu i pieniędzy
 • łatwość obsługi, duża funkcjonalność i niewielkie wymagania sprzętowe
 • wysoki poziom bezpieczeństwa
 • pełen monitoring działalności wydobywczej
 • dostęp do bazy danych NFOŚiGW o koncesjach i do informacji o opłatach podległych przedsiębiorców: wpłatach, rozrachunkach, postępowaniach administracyjnych, sprawozdaniach, aktualnych przepisach i komentarzach
 • większy poziom ściągalności opłat eksploatacyjnych i koncesyjnych
 • przyspieszenie podejmowania decyzji
 • elektroniczne wysyłanie do NFOŚiGW kopii koncesji oraz innych dokumentów dotyczących opłat
 • obniżenie kosztów działalności
 • ułatwienie pracy
 • wysoki poziom bezpieczeństwa

 

Co trzeba zrobić, żeby korzystać z systemu e-OPLATYgeolog?

 • Przesłać do NFOŚiGW prosty wniosek o nadanie loginu i kodu dostępu do portalu
 • Włączyć komputer z dostępem do Internetu
 • Wpisać login i kod dostępu do portalu www.e-oplatygeolog.pl

Do komunikacji elektronicznej system e-OPLATYgeolog korzysta z pośrednictwa Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP (www.epuap.gov.pl).

Portal e-OPLATYgeolog odpowiada za treść merytoryczną (łatwe przygotowanie prawidłowej elektronicznej informacji, wniosku), zaś ePUAP jest wykorzystywany jako kanał komunikacji i potwierdzania tożsamości.

ePUAP to centralna, ogólnopolska, sieć komunikacji elektronicznej, dzięki której usługi administracji publicznej dostępne są przez Internet. Wszystkie usługi na ePUAP przeznaczone zarówno dla urzędów i przedsiębiorców, jak i „zwykłych” obywateli, są bezpłatne.

e-oplaty.geolog.pl

Na skróty

Środki
krajowe
 

Środki
unijne

Środki
norweskie
i EOG

Państwowe
Jednostki
Budżetowe

Pomoc
publiczna